Rok założenia: 1988

Medyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne SOPHIA Sp. z o.o.

31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9
tel. 12-421-70-21, 12-421-95-83

Rejestracja w godzinach od 9.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku.NIP 676-007-86-08, REGON 008280789, KRS 0000192698 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł.